Jag vill ha ett kön

Bild: Samir LutherNänänä. Dumheter.

I Expressen läser jag att man på Capio Psykiatris mottagningar i Sverige nu kan välja att kryssa i ”annat kön” eller ”inget kön” i patientformuläret. ”Man” och ”kvinna” finns också som alternativ, vilket väl snart är att betrakta som liberalt.

Jag är en vän av ordet hen, något jag skrivit om tidigare i bloggen. Det sociala könet man anser sig tillhöra ger jag fanken i och jag har full respekt för att någon som är född kvinna identifierar sig som man eller tvärtom. Eller som båda. Inga som helst problem. Jag tror inte att vi får en värld av förvirrade barn för att vi inte tvingar människor att i vardagen tydligt deklarera sin könstillhörighet.

Men inom vården ser jag annorlunda på saken. Här vill jag inte se en glidning mot att könstillhörighet är något näst intill kränkande att efterfråga. Män och kvinnor är olika biologiskt och diagnos och  behandling kan vara beroende av kön. Även för statistik och forskning måste detta vara relevant för exakthet. Jag förstår att patientens biologiska könstillhörighet framgår vid de flesta undersökningstillfällen, men jag tror alltså att det i hela vårdapparaten – också på enkätnivå – är relevant med kön, även om patienten inte upplever det så.

Då struntar jag faktiskt i om någon känner sig kränkt eller till och med förvirrad.

Dela gärna upp könsdeklarationen: Låt patienten/klienten ange biologiskt kön samt vilket kön, om något, som man identifierar sig med. Jag menar inte att det sistnämnda är oviktigt, bara att det första inte heller är det.

 

5 reaktioner på ”Jag vill ha ett kön

 1. Riktigt bra analys! Jag håller med om allt. Om vi inte håller reda på biologiskt kön i vissa sammanhang så riskerar vi att männens kroppar bildar norm för alla människors kroppar. Konsekvenserna kan bli bla
  att kvinnor får sämre vård eller att kvinnoidrotten missgynnas.

 2. Men du gör en logisk kullerbytta här:
  Du vill ha ett kön säger du men ingen hindrar dig att ange Kvinna
  Vad du vill är att förhindra andra att slippa välja.
  Du och andra (tex jag) kan ha goda skäl att tvinga andra att välja kön. Det främsta (enda?) är att de ska bidra med statistik som är relaterade till biologiskt kön.
  Frågan är då vad det statistiska förlusten av den kanske 1% som känner sig ha osäker könstillhörighet är? Tämligen obetydlig tror jag. Kanske det till och med är värdefullt för forskningen att studera gränslandet mellan könen?

  Däremot: Om det skulle utmynna i en sexualpolitisk kampanj där s.k. CIS män/kvinnor anger ”ickekön” så finns det nog anledning att ingripa.

 3. Ja, du har helt rätt i att jag vill förhindra andra att slippa välja, och det är din ”däremot-kommentar” som jag ser som det kanske viktigaste skälet. Och jag tycker inte att det är ett dugg oviktigt med statistik och den forskning som den kan resultera i. Om det t.ex. är så att personer med manligt biologiskt kön som identifierar sig som kvinna oftare upplever att de inte får ett bra bemötande / rätt vård så är det viktig information. (Och det är väl bl.a. genom den typen av information man kan studera gränslandet mellan könen.)

  • Nåväl, Då är vi ganska eniga. Du och jag kan ange vårt kön utan problem. Du liksom jag vill tvinga människor att ange kön om ”Däremot” inträffar.
   Den återstående frågan är då om ”Däremot” faktiskt har inträffat? Om den inte har det bör man lämna folk ifred anser jag.

Kommentera