Stanna i Norge, Ellinor Grimmark

bibeln

Frikort från abortutförande?

Jag tycker att Ellinor Grimmark med fördel kan jobba kvar i Norge.

Ni har säkert läst om henne – barnmorskan som inte vill utföra aborter av samvetsskäl.

”Jag tror att man kan hjälpa en kvinna som blivit våldtagen på andra sätt”, säger hon. Redan här sätter jag fredagsvinet i vrångstrupen. Tydligen finns det inte i hennes föreställningsvärld att abort ens är en diskussionsfråga annat än vid graviditet som följd av våldtäkt, och de fallen torde väl vara en försvinnande liten del av de aborter som idag utförs i Sverige (35 000-38 000 per år). Hur ser hon då på icke våldtagna som vill genomgå en abort?

Jag vill inte ha Ellinor Grimmark i den svenska sjukvården, i alla fall inte som barnmorska. Jag vill inte att en tjugoåring (eller någon annan) som bestämt sig för eller funderar på att genomgå en abort ska behöva träffa henne vare sig före eller efter aborten. Jag vill inte att ett ibland svårt, ibland lätt beslut ska ska fattas i skuggan av henne.

Att hon finner stöd i Bibeln för detta hjälper mig inte ett dugg. Ellinor Grimmark ska självklart aldrig i sitt liv behöva genomföra en abort eller på annat sätt bidra till den. Men då ska hon självklart heller inte jobba som barnmorska. Glömde hon läsa arbetsbeskrivningen när hon sökte till utbildningen?

Jag tycker att det är jobbigt att sätta betyg. Det finns något mycket obekvämt i att bedöma en människas insats och omvärdera insatsen till en bokstav, en bokstav som kan vara av yttersta vikt för hens framtid. Mitt jobb vore mycket behagligare om jag bara behövde utbilda mina elever, aldrig slutgiltigt bedöma dem. Jag förstår att Grimmarks övertygelse om det felaktiga med aborter går betydligt djupare än min olust inför betygsättning och att jämförelsen haltar en aning, men jag vill ändå inte ha henne på en barnmorskemottagning. Och hade jag inte kunnat tänka mig att sätta betyg hade jag valt ett annat yrke, hur trevligt det än är att undervisa.

Kritiker har också ställt frågan till henne om det ska vara okej för strängt ortodoxa muslimer att vägra behandla kvinnor eller för rasister att vägra behandla invandrare. Det tycker inte Grimmark. För hennes religion är tydligen viktigare än andras ställningstaganden.

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi  (tack A för länken!) och jag är överens. I deras svar på den här debatten, framkallad av att Kronoborgs landstingsstyrelse vill rösta om rätten till samvetsfrihet inom vården, sägs bland annat följande:

Det är ingen mänsklig rättighet att bli barnmorska eller gynekolog. Däremot är det en mänsklig och laglig rättighet att få tillgång till vård i samband med abort och missfall samt hjälp att förebygga oönskad graviditet.

SFOG anser inte att frågan om samvetsfrihet skall få utrymme i samband med anställning inom vården i Sverige. Sexuell och reproduktiv hälsa är ett av specialitetens kärnområden. Vård i samband med oönskad graviditet ingår som ett självklart obligatoriskt moment för att bli specialist i obstetrik och gynekologi i Sverige.”

Jag föreslår att Grimmark söker ett annat jobb eller stannar i Norge, dit hon flyttade efter att inte ha fått jobba kvar i Eksjö.