Ökad likvärdighet och kvalitet för eleverna – minskad arbetsbörda för lärarna

lottalexen-1200x807Jag läste för några dagar sedan i lokaltidningen att man för att försöka behålla fler lärare i Motala ska inventera deras arbetssituation och be dem berätta på vilka sätt deras arbetssituation skulle kunna förbättras. Det känns helt nödvändigt. Nu har jag visserligen själv valt att sluta som lärare, men vill ändå ge ett förslag: Inför heltidsmentorer.

I mentorskapet ingår ett ganska brett spektrum av uppgifter och det är dessutom beroende av vilka elever du är mentor för. Uppdragets tyngd kan sannerligen variera. Här följer några exempel på vad som ingår (på gymnasienivå):

Att hålla koll på elevernas närvaro/frånvaro (och då menar jag förstås inte bara i lärarens egna ämnen utan i samtliga) är en baggis i vissa klasser och betydligt mer tidskrävande i andra. En del elever kräver många åtgärder, samtal och möten – många ger inte läraren något merarbete alls. Det spelar ganska stor roll om du har fem elever med frånvaroproblem eller noll.

Utvecklingssamtal hålls varje termin. Det låter inte så mycket att sitta ca tjugo minuter med respektive elev och vårdnadshavare, men samtalet kräver förstås förberedelser. Läraren har eleven i ett eller två ämnen, men ska ändå i någon mån tala även om de andra ämnena. Här diskuteras också elevens allmänna välmående och trivsel, framtidsplaner och annat smått och gott. I lärarens knä hamnar då t.ex. frågor om missnöje med lärare/undervisning/betygsättning, elevers hälsa, vårdnadshavares kommunikationsproblem och annat som förstås måste hanteras vidare. Att klämma in utvecklingssamtalen mellan lektioner är ingen lek och att jobba några kvällar är inte alltid enkelt eller självklart. Att förbereda eller efterarbeta lektioner under utvecklingssamtalveckor är också svårt att hinna. Och att utnyttja den där halvtimmen mellan 17.30 och 18, då någon ”glömde att det var samtal” är inte så lätt heller.

Mentorstid (klassråd) är för all del trevligt. Ändå tänker jag att en heltidsmentor skulle kunna utnyttja tiden bättre. Jag får i alla fall själv erkänna att jag la betydligt mindre tid på att planera mentorstiden än mina lektioner. Tiden kan utnyttjas bättre om någon med en klar agenda och adekvat kompetens håller i den. Allmän studieteknik, studie- och yrkesvägledning, livsstilsfrågor och övergripande information av olika karaktär gör sig bra på denna tid.

Många elever klarar sina studier och mår bra. Det är underbart. Men ett inte försumbart antal elever har problem. Det kan handla om allt mellan himmel och jord. Från självskadebeteende till allmän lathet. Från sömnproblem till förlust av en förälder. Från mobbning till underkänt i flera kurser. Skolk, droger, graviditet, hedersförtryck, övergrepp, ångest, ätstörning, telefonberoende, spelmissbruk, stress – listan kan göras hur lång som helst. En heltidsmentor med rätt utbildning skulle vara bra mycket bättre på att hantera dessa problem än vad i alla fall jag var. Jag har läst böcker om självskadebeteende och en uppsjö av artiklar om diverse av problemen på listan, men jag är rätt så säker på att någon med rätt utbildning  skulle kunna hantera de flesta frågorna bättre än vad jag kunde. Eller åtminstone snabbare, då den personen bör ha större koll just på ungdomars problem och vilken väg man bör gå för att hjälpa. Jag fick gå till bibblan och elevvården. En proffsmentor kan förhoppningsvis gå direkt till sina egna kunskaper alternativt omgående hjälpa eleven till rätt person/instans.

En lärare förväntas vara lite av en hobby-SYV:are och ha koll på vilka kurser som är strategiskt bra att välja beroende på vad eleven tänker sig för framtid. En heltidsmentor skulle kunna ha bättre koll. Bättre än vad jag hade åtminstone.

Lära-känna-eftermiddagar och myskvällar. Övernattningsjippon. Don’t drink and drive-seminarier. Mässbesök. Sådana saker slukar en hel del tid. De är förvisso också ofta trevliga, men då kan heltidsmentorn få den trevligheten och läraren få tid att förbereda och efterarbeta sina lektioner/examinationer i stället.

Åtgärdsplaner, ledighetsansökningar, CSN-koll, speciallösningar för idrottselever på träningsläger, genomgång av studieplaner, utvärderingar, blankettjagande, uppgiftstjatande. Det är många små bäckar. En rejält stor å.

Jag tror att det vore bättre för eleverna att ha en oberoende mentor, någon som inte sätter betyg på dem. Någon som är insatt i de mera övergripande frågor som rör skola och ungdomar. En person som är mentor i flera klasser kan göra samordningsvinster och får dessutom en bättre överblick över skolan. Professionella mentorer skulle bidra till en ökad likvärdighet för eleverna. Och jag tror att det vore bättre om lärarna fick lägga tid och energi på att göra undervisningen och kunskapsutvecklingen så bra som möjligt.

Så. Det var ett förslag. Jag är säker på att mina f.d. kolleger har många andra goda tankar om hur lärarnas arbetssituation kan bli bättre.

4 reaktioner på ”Ökad likvärdighet och kvalitet för eleverna – minskad arbetsbörda för lärarna

 1. Jag har också funderat i dessa banor, ända sedan jag var på en intervju för en sådan tjänst, för ett par år sedan. Det verkar finnas en del skolor som börjar anamma denna idé. Du verkar ha läst på en del om vad arbetet går ut på. Vilken bakgrund anser du att denna mentor bör ha? Tidigare lärare? Det finns flera modeller som detta skulle kunna genomföras på. Man kan tänka sig att vara mentor och följa en kull genom de tre åren för att sedan vara lärare igen. Den tjänsten jag sökte var att den mentorn skulle sluta och återvända till läreriet igen. Du skriver ”hobby-SYV” och det kan nog så vara men på den skola jag var på intervju ansåg man att dessa frågor helt skulle lotsas till den ”riktiga” SYVen. Men tankegångarna är intressanta och värda att beakta. Den tid som då försvinner från mentorskapet kan användas vettigt, till exempel för, hör och häpna, undervisning.

  • Jag tror att en en lärare som brunnit för mentorskapet skulle kunna vara en utmärkt kandidat för en sådan tjänst, framför allt om man klär på lite extra kunskaper genom fortbildning. Problemet är dock att lärarna nog behövs där de är. Någon med sociologiinriktning som istället fortbildas i ”skolkunskap” skulle vara ett annat alternativ. Lätt skadad av mitt nya jobb kan jag också se framför mig en yrkeshögskoleutbildning inom området 🙂

 2. Heltidsmentorer är en god idé som förtjänar att prövas, vilket flera linköpingsgymnasier nu gör. Även halvtid mentor och halvtid undervisning är värt att pröva. Jag tycker att heltidsmentorer skall rekryteras bland legitimerade lärare. Det är en läraruppgift. Kompetensområdet är pedagogiskt arbete. Unga lärare har ju det i sin lärarutbildning. När jag gick lärarutbildning fanns inte ämnet. Jag fick lära mig genom sommarjobb i kriminalvården i Stockholm och Norrköping och på socialförvaltningen i Norrköping. Senare lärde jag mig en hel del från lärarkollegorna. 2009 blev jag mentorskollega med G. En 20 år yngre mentorskollega blev perfekt för mig. Jag fick chansen att lära mig något nytt och jag började faktiskt att ändra mig. Under mina 28 läsår som mentor (vissa år i två klasser) trivdes jag mycket bra med uppdraget. Däremot håller jag helt med om att det under de senaste läsåren blev allt svårare att få i hop de snabba åtgärder som mentorsuppdraget kräver med allt tätare scheman och allt tjockare skrivningshögar. Jag har även full respekt för lärare som inte känner samma sak för mentorsuppdraget som jag gjorde. Jag håller även med om att det kan vara dags att utveckla mentorsrollen. Alla argument talar för att Motala bör pröva idén med heltidsmentorer.

 3. Mina reflektioner som förälder: dra ner på föräldrakontakterna och lägg den tiden på barnen.
  Det räcker med max ett föräldramöte/läsår, resten av infon kan mailas eller läggas på skolans hemsida. På gymnasiet räcker det med ett möte i ettan.
  Det verkar finnas en önskan från mentorer att få en social kontakt med föräldrarna. Mentorer byts varje läsår, minst. Jag ser inget behov av att lära känna mentorn, däremot vill jag ha en profesionell kontakt vid behov. Lägg ner ”lära känna”-aktiviteter med föräldrar eller mellan föräldrar. Föräldrar ska förväntas vara vuxna nog att ta kontakt med mentorer och andra föräldrar själva.
  Utvecklingssamtalen ger sällan någon ny info. From högstadiet/gymnasiet kan de tas vid behov, för att stötta de elever som behöver det.
  From mellanstadiet har våra samtal gått ut på att få mentorn att läsa info som finns om vårt barn, och få mentorn att se till att andra lärare gör det också, så att han får undervisning på rätt nivå. Efektivare hade varit att mentorn och lärarna tagit det direkt med honom och trott på vad föregående års/termins mentor dokumenterat.

Kommentera