En obildad nämnd?

IMG_3186I tisdags var jag på ett möte och fem dagar senare är jag fortfarande arg. Och bekymrad. Kan jag lita på att bildningsnämnden och -förvaltningen i Motala gör ett bra jobb?

Förra fredagen kom ett mejl från barnens skola, Vätternskolan. I det framgick att upptagningsområdena för grundskolorna i Motala ska förändras för att minska de socioekonomiska skillnaderna. Det stod också att ”Första versionen av förslaget påverkar: ° förturen från förskolan Vättern till förskoleklass på Vätternskolan. ° nya ansökningsförfarande för barn till årskurs fyra.”

Av detta förstod jag inte att de menade att barn som redan går på Vätternskolan ska behöva söka om sin plats till årskurs fyra och tvingas byta skola om någon från det nya upptagningsområdet vill ha deras plats. Vätternskolan har alltså sedan start haft hela Motala som upptagningsområde och barnen där kommer följaktligen från alla delar av staden. Många skulle alltså beröras av detta och riskera att tvingas bort från skolan. De barn som går på förskolan Vättern och som därmed har platsgaranti till förskoleklass på Vättern skulle fråntas den, trots att de redan givits den. Syskonförstur skulle också underordnas upptagningsområde i prioriteringsordningen.

På torsdagskvällen hade skolrådet på Vättern fått detta klart för sig, och sex dagar senare skulle nämnden besluta i frågan. Skolrådet fann förslaget alldeles galet, ett extra skolråd utlystes och beslutet sköts upp till januari.

Detta extra skolråd deltog jag alltså i. Aulan på Vättern var fullsatt av föräldrar till Vätternbarn och på podiet stod bildningsnämndens ordförande Nicklas Rudberg (S),  tf chef för bildningsförvaltningen Johnny Thorén, verksamhetschefen, en kommunikatör och ett par nämndemän.

Kvällen före mötet hade jag läst vad skollagen sa om placering av elever. Den var tydlig: elever kan inte mot vårdnadshavarens önskan flyttas från en skola som de fått en placering på såvida det inte innebär betydande organisatoriska eller ekonomiska problem för kommunen att låta eleven gå kvar, eller om eleven utgör ett hot mot andra. Jag blev lugn när jag läste detta, här stod ju klart att det de föreslog inte kan genomföras. Sedan blev jag orolig. Om jag så enkelt kan hitta och förstå detta måste självklart de som lagt fram förslaget också ha sett det. Nämnd, förvaltning och verksamhetschef kan inte alla ha missat detta. De måste alltså anse att det går att kringgå detta. (Dagen efter mötet ringde jag till Skolverket som direkt bekräftade vår tolkning.)

På mötet försökte vi föräldrar få svar bland mycket annat på frågan om hur de såg på vad skollagen säger om deras förslag. Nicklas Rudberg berättade flera gånger att de tolkat det som att man med hänvisning till närhetsprincipen visst kan byta ut barnen. Vi försökte få veta hur den tolkningen gått till och läste upp aktuell passage ur lagen. Vi fick inget svar. Johnny Thorén sa att han inte skulle drömma om att lägga ett förslag som bröt mot lagen och att de skulle se över saken. Det var för all del bra, men ännu bättre vore förstås om de hade haft koll från början. Mötet gällde ju ändå just den saken. Någon förälder hänvisade till prejudicerande fall, och Rudberg kontrade med att det fanns exempel på skolor man flyttat elever ifrån. När de lagt ner. Jo. lite svårt att ha kvar eleverna på en nedlagd skola.

Nu tycker jag inte att det ska spela någon roll vad skollagen säger. Inte ens om de faktiskt har all rätt att flytta runt barnen är det rätt att göra det. Det självklara att göra är förstås att låta de barn som redan går på skolan gå kvar och att låta de barn som redan fått ett löfte om att få börja på skolan göra det. Den socioekonomiska utjämningen kommer ändå att rulla på då alla barn som söker till skolan gör det under de nya förutsättningarna.

Att nämnd och förvaltning skulle tvingas backa från förslaget om att kicka ut barn från Vättern var uppenbart, men jag blev ändå inte lugn. Tvärtom. Jag var och är rejält upprörd över att de kan tänka sig att göra det och dessutom upprepa att ”forskning visar att det blir bäst för alla”. Knappast för de elever som mot sin vilja flyttas till en ny skola. Men där kan förstås elevhälsan ta hand om dem, som verksamhetschefen hjälpsamt infogade. Rudberg inflikade att de ju inte kan se till individen.

Det bekymrar mig också att både Rudberg och Thorén hävdar att den här frågan har stötts och blötts helt öppet, att vi visst har informerats om vad som är på gång. Det hänvisades till offentlighetsprincipen. Framför dem fanns alltså en fullsatt aula och ingen i publiken hade före torsdagens skolråd förstått detta. De måste alltså mena att vi är lite dumma i huvudet eller kanske att vi inte alls bryr oss.

En av mina vänner har begärt ut de handlingar som finns i ärendet och läst protokoll från bildningsnämnden. Hon har onödigt många högskolepoäng och jobbar en del med myndigheter. Hon hittade inget mer än ytterst vaga ledtrådar.

Bildningsnämndens ordförandes bemötande av oss föräldrar var enligt mig under all kritik. Vi fick inte veta vad de bygger sitt förslag på, vilken forskning de lutar sig mot eller vilka konsekvensanalyser som gjorts. Bara att all forskning visar att det här är bäst för alla och att vi minsann har vetat om det här.

Dagen efter backade de, förstås. I ett pressmeddelande sa Rudberg: ”Vi rör inte de befintliga klasserna. Är en elev antagen på enheten får barnet följa sin klass.”

Tack, generöst. Inte för att ni hade något val. Men hur kunde ni ens komma på tanken?

Kommunen bestämmer över skolan. I min kommun har vi nämnd och förvaltning som jobbar så här. Jag är bekymrad.

 

PS. Jag talar direkt inte i egen sak här, mina barn är för gamla för att beröras av dessa stollerier. Men som kommuninvånare är jag förstås berörd. Illa berörd.

 

Tillägg: Torsdagsmötet var visst inte ett skolråd utan ett förskoleråd. Det var alltså förskolerådet som såg till att informationen om detta spreds till föräldrar med barn i grundskolan. Ännu värre, med andra ord.

10 reaktioner på ”En obildad nämnd?

 1. Du har helt rätt i att vara upprörd utan att vara direkt berörd i just denna fråga, Lotta.
  För tyvärr är det just så här som ett flertal delar av kommunen jobbat under ganska många år nu, där dålig beredningsteknik leder till undermåliga förslag som även saknar bred förankring. Dessutom en bristfällig kommunikationsteknik som leder till sena reaktioner på dåliga förslag eller rent av beslut.
  När man sedan adderar prestige in i ekvationen så har man sedan skapat den perfekta konflikten, där orden blir hårda och ingen från allmänheten tillåts få högst rimliga förbättringar genomförda med mindre än att överbevisa in absurdum och hota med en rättsprocess.

  Som tur är har ganska stora delar av kommunhuset börjat förstå hur en bättre medborgardialog kan leda till både bättre lösningar, snabbare genomförandetider och framförallt en mer positiv och engagerad allmänhet.
  Tyvärr är inte alla riktigt där en, därför så bra och viktigt att du vågar rota fram grundproblemen och skriva om dem.
  Ibland får många en massa stryk i lokala kanaler när de klagar, typ ”motalaborna är gnäligast i världen” osv. Givetvis är det inte så att Motala har attraherat en osedvanligt stor mängd gnälliga människor, det är bara ett resultat av undermålig beredning och kommunikation från kommunens sida.
  /Janne William.

  • För övrigt bör varje lärare värd namnet tillse att en kopia av inlägget av Enkvist sitter uppe på lärarrummet, skolans anslagstavla och ett antal av skolans elevtoaletter. Medans det fortfarande är lagligt. I ren självbevarelsedrift.

 2. I slutändan kokar allt vi vuxna medverkar till ner på våra barn. Våra barn är i slutändan vad som återstår när vi själva går ur tiden (barn kommer först)

  Så de problem vi har (ett samhälle har) kokar ofta ner på våra barn. Just nu har vi sedan i vart fall 1990 haft problem med integration, utan att någon vill ställa den fundamentala frågan varför det uppstår sociotoper(enklaver) med likasinnade. Södermalm (serdegssöder) är ett bra exempel, Bagarmossen ett annat, (bagisreservatet är en av fyra valkretsar i Stockholm där Fi har stora anhängarskoror, som inom det klassiska vänstern kallas för hbtq-högern), alltså nyliberala identitetsvänstermänniskor.

  Näväl, de integrationsproblem som finns sätter spår, i skolan. I varje kvarter/områden finns en social hierarki/ordning och normen följer dels sig själv, dels en auktoritet.

  Så hur man än vrider och vänder på det hela, så har vissa människor mer valfrihet än andra, och ser till att deras barn hamnar på den plats där deras föräldrar tror är mest gynnsam för barnets skolning. Förr var privata friskolor /privata skolor endast förbehållna rikt folk, med friskolan nu ger alla rätten att välja skola, som en konsument.

  Våra politiker har problem med integration, och försöker lösa detta. Skolan i socialt utsatta områden är numera så problematisk att ingen orkar med arbetet varaktigt, varför problem ackumuleras.

  Det är numera många kommuner som via olika projekt försöker samla skolan central, Flens skolprojekt är ett bra kommunalt haveri, för att bussa alla elever till en och samma skola. Detta projekt för 20 – 30 miljoner, slutade med en ny privatskola i Malmköping,och att alla som kan kan kör sin ungar till en skola som är som den varit, varpå det blev ännu förre Svenska barn kvar i den nya centralstyrda skolan.

  I grunden störs inte ordningen nämnvärt om det är 3 elever med utländsk bakgrund och resten av klassen är infödda, då kan dessa tre elver, som visserligen tar mest resurser, få tillgång till den övriga elevernas språk, kultur och gemenskap. När det blir 5 – 8 elever med stökigare bakgrund går alla lärarresurser åt till dessa, och de övrigas föräldrar börjar flytta sina barn, för det är förälderns plikt, att se till att barnet får bästa möjliga utbildning.

  Nu har det gått så långt att politiken ska försöka upphäva det kommunala självstyret (planmonopolet) och bygga ”miljonprogram” på medelklassens grönområden, och försöka integrera den vägen. Men i grunden löses inte problemet, 80 – 20 regeln är en slags naturlag som tom går igen i språket.

  Det spelar ingen roll om kommunpolitikernas högre ordning rikspolitiken ändrar skollagen, människor röstar med fötterna, för sina barns skull, och
  och flytter till sist utomlands för ändamålet. Som det är nu är det ingen slump att mp är för friskolor, för annars skulle den medelklass som röstar grönt, behöva ta konsekvensen av sitt val även utanför Södermalm.

  Varför tror politiker att det finns finska skolan, engelska skolan, tyska skolan, judiska skolor etc? så vad det handlar om är en önskan om en Svensk skola, och det är det nog bara om normen är Svensk. Börjar politikerna mixtra med det mest grundläggande för att andra ekvationer inte går ihop, så går det bara ännu mer fel, så klart, problemet är mer att politiken inte ser detta, att tom lärarna som sas ska ”görat” och som ofta röstar grönt, i slutändan tycker att deras egna barns bildning är lika viktig som alla andras.

  Frågan blir inte enklare av att utländsk ordning, oavsätt var, är mer autoritär, och att Sverige avviker, det är sas nästan hopplöst att tillämpa Svensk konsensuskultur och elevdemokrati, utanför den mycket säregna Svenska kulturen, och detta går nog inte riktigt in hos politiken, att Sverige är en ganska avvikande kultur mot annorstädes.

  Det intressanta är att problemen nog bara ligger i sin linda, och att intervention gör saken värre, att tvinga på föräldrar ”von oben” vad som är bäst för deras egna barn. Dvs politiken förstår inte, och fortsätter att tvinga in människor i en överstatlig ordning, trots alla liberala tillrop och individuell frihet. Detta kan nog bara sluta illa, dvs ännu mer segregation genom att människor tenderar att flytta/fly från ordningar de inte trivs med, och kanske ger detta en tankeställare, om att integration/assimilering fungerar i lite skala, i stor skala måste man acceptera att människor vill skapa en egen sociotop, och inte ser Svensk socialdemokrati under 2000-talet som drömkulturen.

  Medelklassen som arbetar i produktion betalar en helt del i kommunala skattepengar för ngt slags fungerande samhällsservice där barn- och älreomsorg alltid varit grunden. Förmodligen har politikerna i vanlig ordning ngt underksattat grundfrågan, vem det är som matar hunden. För vems räkning (resurser) sitter de och fattar beslut, och vad händer om/när skattebasen flyttar?

  Vissa vänstermänniskor och en hel del nyliberaler tenderar till att se människan som ett medel och inte ett mål, och eftersom människor själva ser sig som mål, eller möjligen som medel för sina egna barn som mål, så brukar de där auktoritära storslagna visionerna ända med förskräckelse. Allting startar och slutar i ett lokalsamhälle, som utgör en frivillig gemenskap, på gott och ont. När det kommer in förment godhet som uppfattas som ”stalinism” sä börjar suboptimeringen omedelbart. Solidaritet och soliditet är ganska nära, och förmodligen måste det haverera ännu mer innan det blir bättre. Under tiden är barnen politiekns experimentbänk.

 3. Flens kommun hade länge dragits med problemet att man uppvisade Sveriges sämsta skolresultat, och orsaken till detta kan man diskutera, det har inte alltid varit så. Den enklaste förklaringen är hög utflyttning av vissa grupper genererat hög inflyttning av andra. Kommunen kan inte ens rekrytera chefer till den egna kommunalförvaltningen från den egna kommunen, så nästa alla som styr kommunen, är utsocknes.

  Så skulle man då göra något åt saken 2011, och fick en massa projektpengar, som ledde till tonvis med semiprofessionell gallemattias. Strategiska kommunikaionskonsulter etc.

  http://www.flen.se/barn-utbildning/kvalite-och-utveckling/historik/

  Och utöver alla ord och alla ”planer” så slutade allt med en (1) konkret åtgärd, skolstrukturprojektet:

  Som i sin tur slutade med ett lokalt uppror

  http://www.skolprojektet.com/

  http://skolprojektet.com/s-h-r-p-verkas-du.html

  Det finns 6 centralorder i Flens kommun, och projektet gick ut på att bygga en central enhetsskola i en centralort, orten Flen, som kommunen är döpt efter, och bussa alla barnen dit, dvs lägga ner de lokala skolorna där människor faktiskt bor. (detta med tid och bilåkande) förbisågs.

  Studerar man hårdfakta (hur människor röstar)

  så hände följande:

  2014 2010 Diff
  M 14,0% 17,3% -3,3%
  C 17,8% 8,7% 9,0%
  FP 4,2% 4,0% 0,2%
  KD 2,8% 3,8% -1,0%

  SUM 38,8% 33,8% + 4,9%

  S 29,7% 38,6% -9,0%
  V 7,5% 6,1% 1,4%
  MP 4,1% 5,0% -0,9%

  SUM 41,3% 49,8% -8,5%

  SD 18,9% 7,6% 11,4%
  FI 0,1% 0,0% 0,1%
  Alt 2K 0,0% 8,8% -8,8%
  ÖVR 0,9% 0,1% 0,8%

  SUM 20,0% 16,4% +3,6%

  100,0% 100,0% 0,0%

  BLANK 1,4% 1,7% -0,3%

  Alltså det liberala mp, som alltså stödde skolprojektet gick bakåt,
  och sedan gick SD från11,4 som alltså var skyhögt redan 2010
  till 18,9 % dvs långt över rikssnittet, så ute i orterna är det väldigt
  tydligt att SD är ett protestparti, som får näring när beslut i Bryssel
  och Stockholm ska exekveras realt, dvs lokalt.

  Alt 2K = Alternativ 2000 lokalparti (medelklass) som la ner.

  http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/04/82/index.html

  Dvs När EU genomfördes talades det om subsidiaritetsprincipen,
  vikten av att allt realt inflytande ska behållas lokalt, nu blev det inte så
  som politiken lovade, och centralstyrning från tippen brukar inte fungera så bra, så resultetet ser vi nu i tex skolan, att resultaten bara blir sämre och sämre, relaterat övriva världen, från att Sverige legat i topp, i synnerhet avseende barn från ekonomiskt sämre lottade grupper. Centralstyrningen rör strukturella frågor, som påverkar samhälle i grunden,d vs vilka som bor på orten och då sker förändring, som ska omhändertas lokalt av de som bor där,
  och alla gör sitt bästa, tills man inte orkar och sedan flyttar man tyst, och de som lämnas kvar, protesterar.

  I England är det enmans valkretsar, the winner takes it all, och där reagerar så klart de två stora, innan Ukip tar hem kretsen, i Sverige måste SD upp över 33 % eller mer, innan de etablerade reagerar, men då är det redan försent, eftersom en för stor del av kommunens skattebärande och normerande kärna redan flyttat.

  Så ska man göra en studie är det bara att lägga korrelationen:

  1. nationella skolresultat

  2. arbetslöshet (emellanåt korrelerat mot skolresultat)

  3. Medelinkomst

  4. utflyttning av skattebetalare (AMPAK-statiistik som inte är helt offentlig)

  5. Bostadskö, bostadspris/m2

  6. Inflyttning av människor utan Svenskt medborgarskap, dvs med bristandekunskaper i språket Svenska, och detta slår så klart på 1.

  Inflyttning av människor som inte kan Svenska är störst i de orter med högst arbetslöshet och lägst bostadspris, eftersom det är där som det finns lediga platser. I takt med att andelen människor som inte kan svenska ökar, sjunker skolresultaten, vilket är ganska naturligt, undertecknad skulle knappas klara sig så bra i tex en finsk skolklass, om man inte kunde finska?

  Det intressanta är mer att detta är ganska enkla beteendemönster att förutse, och att det finns en tipingpoint, som sannolikt passerat i vissa kommuner, Södertälje är en kommun, som faktiskt fungerar, men som inte längre har en normerande Svensk medelklass som grundpelare, och det är trots allt ganska spännande.

  Man gör nu jämförelsen/liknelsen

  EU Stat

  Tyskland Sverige

  Malmö Södertälje

  Alltså detta att andra regioner som fattat andra beslut, ska vara med att dela på det som inte längre uppfattas som en vinst utan en belastning, av det enkla skäl att människor som är skattebärande flyttar. Därmed uppstår en demokratisk paradox om omfördelning. Just nu ser ser vi dilemmat i Flens kommun, och vad som blev resultatet, genom att att experimentet ska genomföras i fler kommuner, samt att man nationellt nu kommit på at man måste bosätta alla migranter där det finns arbeteten, dvs hög skattekraft, dvs där mark- ovh bostadspriser är höga, genom att åsidosätta det kommunala självstyreret, vilket så klart leder till nästa revolt, dels genom röstsedeln, dels genom att rösta med fötterna, och så där kommer det att hålla på.

  Vad som tål att studeras är hårfärg och ögonfärg på barn på Södermalm, och det har inte skett någon förändring alls, det är etniskt helt homogent.

 4. Jo, finstuderas valstatistiken för Flens kommun, så gick centerpartiet som en raket detta val, varför? Ja inte var det Stureplanscentern, C var det det enda borgerliga parti, utöver SD som ställde sig på lokalpatrioterna ute i valdistriktens sida, dvs partiet uppfattade både valvinden och uppdraget rätt, istället för att lyda de inhyrda kommunikationsstrategerna som kommunledningen köpt in, så lyssnade man på väljarna och detta betalade sig så klart. Trodde någon med fötterna på jorde något annat? att skolan var viktig för föräldrar när de ska rösta?

  Det är för enkelt att se samband kommunvis, man måste bryta ner socioekonomiska samband på valkretsar.

  Så Flen som kommun, (som har Sveriges tredje sämsta skolresultat, har naturligtvis inte detta om man bryter ner det på valkretsar, fär då uppstår nya spännande samband och korrelationer, (Flen är bara så tacksam att studera, eftersom det är en gedigen sossekommun, som lite havererat.

  Det finns alltså sex orter:

  fyra borgerliga och två vänster, och det är vänsterorterna som sas sätter hela kommunen på kartan i Sverige, och naturligtvis som driver skolprojektet, så man kan likna Flens stadshus (i folkmin Stalinborgen) för Bryssel, dvs ingen som arbetar i Bryssel, är född där eller bor där på riktigt, men det är i Bryssel (eller Stockholm) man ska besämma över livet lokalt. Det är naturligtvis lika illa lokalt, och samma underliga mekanismer, med underliga människor som är satta att styra. (Det var länge sedan någon Sosse hade läst Rid i natt med Moberg, och tagit till sig bokens budskap.

  Notera alltså hur väljarna väljer block beroende på valkrets och var kommunledningen placerar migranter, (flyktingförvaret ligger i Flen city.
  Det spelar alltså ingen större roll avseende röster på mp eller sd
  det är lika, vad som skiljer är om man röstar höger eller vänster,
  och den stora rörelsen var som sagt att C knaprade en faslig massa
  röster från vänstern vid 2014 år val pga skolan.

  Borgerligt Soc (s+v) Gulgrönröra
  1. Helgesta-Hyltinge 53 25 21
  2. Malmköping 53 24 23
  3. Mellösa 53 23 23
  4. Bettna 52 26 22

  5. Hellforsnäs 21 54 24
  6. Flen city 28 46 24

  Eftersom varken mp eller sd är höger eller vänster, och mp i praktiken är ultraliberalt, dvs nyliberalt, så kan man klumoa ihop sd+mp som korrelerande kommunicerande kärl (antonyker) som det spiller röster till, från bägge håll, men av råkt motsatta själ.

  Delas statistiken upp på alla valkretsar blir det ännu tydligare

  fyra orter är borgerliga och två är vänster, där det i Flens city finns ett distrikt kvar i öster, dit villamedelklassen har förskansat sig ännu ett tag 🙂
  Det kanske inte är så snyggt att skriva, men det är vad siffrorna visar,
  det är så det är.

  borg soc mp SD mp+sd VLT
  Helgesta-Hyltinge 53% 25% 4% 17% 21% 83%
  Malmköpings yttre 53% 24% 5% 18% 23% 83%
  Mellösa 53% 23% 3% 20% 23% 86%
  Bettna 52% 26% 6% 16% 22% 81%
  Malmköpings inre 45% 32% 6% 16% 22% 77%

  Hälleforsnäs 21% 54% 3% 21% 24% 75%
  Flens södra 21% 56% 3% 18% 21% 75%
  Flens norra 29% 46% 3% 21% 24% 83%
  Flens västra 28% 47% 3% 20% 23% 81%
  Flens östra 35% 36% 3% 24% 28% 82%
  Flen city snitt 28% 46% 3% 21% 24% 81%

  Uppsamlingsdistrikt 38% 29% 11% 19% 30% –
  Flen Kommun 39% 37% 4% 19% 23% 82%

  Nu över till det intressanta, skolorna och distrikten, om man klumpar ihop
  partierna efter hur de handskas med skolan och vad föräldrarna vill så blir det
  följande uppställning på slagfältet:

  Centralorten (jmfr Bryssel)
  m+fp+kd
  s+v+mp

  Rid i natt
  SD+C

  det är nu det blir spännande och det opassande summeringen att klumpa samman två partier som tagit ställning för vad föräldrarna vill avseende deras barn, någon som kan dra en slutsats, och att detta inte har ett dugg med vare sig järnrör eller Stureplan?

  Studera särskilt valdistrikt Mellösa 🙂

  M FP KD ∑ S V MP ∑ SD C ∑
  Helgesta-Hyltinge 14% 5% 2% 21% 19% 6% 4% 29% 17% 32% 49%
  Malmköpings yttre 16% 7% 2% 25% 17% 7% 5% 29% 18% 28% 46%
  Mellösa 13% 2% 2% 17% 18% 6% 3% 26% 20% 37% 57%
  Bettna 20% 3% 3% 27% 21% 5% 6% 32% 16% 25% 41%
  Malmköpings inre 11% 9% 3% 22% 27% 5% 6% 39% 16% 23% 39%

  Flens södra 11% 3% 2% 16% 41% 16% 3% 59% 18% 5% 23%
  Flens norra 14% 4% 5% 23% 38% 8% 3% 49% 21% 6% 27%
  Flens västra 13% 3% 2% 18% 39% 8% 3% 49% 20% 10% 30%
  Flens östra 19% 3% 5% 27% 29% 8% 3% 40% 24% 9% 33%
  Hälleforsnäs 8% 3% 2% 13% 47% 7% 3% 58% 21% 8% 29%

  Uppsamlingsdistrikt 22% 5% 2% 28% 22% 7% 11% 39% 19% 10% 29%
  Flen kommun 14% 4% 3% 21% 30% 7% 4% 41% 19% 18% 37%

  Detta ger en prediktion för hur det kommer att gå med centerpartiet, beroende på nu hur centralstockholm hanterar pågående kommunreform (man planerar att göra om valdistrikten, och lägga ner kommunerna, men då man börjar tänka om inom m så är denna boll synnerligen rund.

  Ibland undrar man om politiker är både obildade, kognitivt dissonanta och empatilösa, och förmodligen är det det, för de tjänstemän som styrt detta
  (konsulter) med tonvis med policyprofessionionell tynga, bor ju inte i kommunen, de ska bara till synes göra något ett icke önskvärt tillstånd,
  som de alltså bara förvärrar.

  Det mesta förefaller ha gått lite fel.

  Karl N Alvar Nilsson hade en blogg /han dog förra året,
  och där ser man ännu tydligare analysförmågan.

  https://knanilsson.wordpress.com/category/aktuellt-i-flen/

  De som kan tänka och lösa problem åt barn i skolan
  är inte politiker och de som är politiker klarar inte av
  att ta till sig vare sig fakta eller hålla sig med rätt
  rådgivare, tillika kostnadsfritt, nä konsulter från Stockholm
  ska det vara, eftersom de som driver kommunen inte heller
  är från Stockholm. Tror den senaste kommundir är förskolelärare
  från Lidingö kommun (som drivit en privat skola).
  Skolans resultat styr var människor bosätter sig.

  Själv bor jag i Stockholm, och råkar vara intresserad av samband.
  Det finns lite olika typkommuner som är intressanta att studera, om
  man ska göra prediktioner på vad som komma skall, Flen är en
  tacksam typkommun, att studera, 90 min bilväg från Stockholm,
  i hjärtat av Sörmland, järnvägsknut, bondebefolkning, bruksorter, sossekommun, vacker natur (Båven), jakt och många slott och herresäten, inkl Harpsund där statsministern residerar emellanåt.
  Så det finns förutsättningar i kommunen, inkl ett näringsliv,
  men man klarar alltså inte av att förvalta detta, utan driver
  kommunen åt lite fel håll från centralen, och sår sas split.

  Människor röstar med fötterna, tydligare kan det inte bli
  i pyttelilla Flen. Abstrahera sedan detta på ca 280 kommuner
  dvs ta bort Stockholm läns kommuner + Vellinge, så är väl saken
  inte helt oklar?

 5. Det kanske blir så när bildningsnämndens ordförande inte har relevant utbildning och ingen examina från högskola utan har klättrat i den kommunala hierarkin genom socialdemokratisk svågerpolitik.

 6. Fasiken, tabeller göre sig icke bra på bloggar, spelar ingen roll
  skolan har varit slagfält länge när politiken ska lägga livet till rätta, och man glömmer lätt bort att demokrati i Sverige före den stora kommunreformen hade sina poänger, även om inte rösträtten var allmän, så valde kommuninvånarna som hade röst, både präst och länsman lokalt, och i många fall även lärare/rektor, så man kunde påverka själv lokalt, och det är lite detta det handlar om, vad som ska vara privat och offentligt, och vad som händer när skattemedel som är offentliga, förskingras ut genom en massa upphandlingar, som alltså handlar om företag och inte personer, företag är associationer, som egentligen inte finns, dvs de är abstrakta entiteter, om man ska förklara för barn, medan en person, en lärare som är något att ha, finns på riktigt, går att ta på, och kräver lite gullande med, annars flyttar läraren till en tuva med grönare gräs.

  Det är alltså kolumnen längst ut till höger som ska studeras.
  Därefter de två övriga kolumnerna, dvs notera att

  i de borgerliga distrikten så pendlar variabeln mellan

  m+fp+kd 21 – 27 % fundera på den Tobias Tobé…..

  s+v+mp 29 – 39

  c+sd 41 – 57

  i de tyngre socialdistriken/valdistrikten

  m+fp+kd 13 – 23 % alltså ingen stor skillnad

  s+v+mp 40 – 59

  c+sd 23 – 33

  Det är alltså inte de som man ska rädda med sina centralprojekt
  som röstar annorlunda, det är vl rätt tydligt att det är den välmående
  medelklassen, som plötsligt drar åt sd och c och att det är skolan
  som är grundstenen.

  M FP KD ∑ S V MP ∑ SD C ∑

  Helg/h 14 5 2 21 19 6 4 29 17 32 49

  Malmk.y 16 7 2 25 17 7 5 29 18 28 46

  Mellösa 13 2 2 17 18 6 3 26 20 37 57

  Bettna 20 3 3 27 21 5 6 32 16 25 41

  Malmk.i 11 9 3 22 27 5 6 39 16 23 39

  Flen s 11 3 2 16 41 16 3 59 18 5 23

  Flen n 14 4 5 23 38 8 3 49 21 6 27

  Flen v 13 3 2 18 39 8 3 49 20 10 30

  Flen ö 19 3 5 27 29 8 3 40 24 9 33

  Hällefl 8 3 2 13 47 7 3 58 21 8 29

  Upps. 22 5 2 28 22 7 11 39 19 10 29

  Flen tot 14 4 3 21 30 7 4 41 19 18 37

  Hur svårt ska det vara
  analysen går nog att göra på var enda Svensk kommun,
  även om det slår lite olika, beroende på grad av omställning.
  det som sker nu 2014 – 2018 är den största omställning Sverige råkat ut för
  och nu är det dags att börja studera hur många som flyttar från Sverige, verkar som vi redan är tillbaka till talen från 1880 🙂
  vetenskap (positiv) + sunt förnuft är inte något eftertraktad vara i dessa dagar,
  ändå finns den hos lärare, poliser, sjuksköterskor etc, men uppenbart inte hos politiken och de arbetsskygga policyprofessionella konsulteriet.

  Take me down to the paradice city

Lämna ett svar till Sven Lennart Avbryt svar